Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka logotipas

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Teikti krašto bendruomenei modernias informacijos, švietimo ir kultūros sklaidos paslaugas, užtikrinti vartotojų poreikius.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Viešosios bibliotekos veikla – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas, fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, sociokultūrinei edukacijai moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas. 

Kontaktiniai asmenys

Daiva Čepeliauskienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus