Prienų miesto vietos veiklos grupė logotipas

Prienų miesto vietos veiklos grupė

Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Tikslai – užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste bei įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes. Įgyvendinus projektų veiklas, orientuotas į neįgalius asmenis ir jų šeimos narius, jaunuolius, turinčius spec. poreikių, socialinės rizikos jaunimą, socialinėje atskirtyje esančias šeimas, darbingus bedarbius ir neaktyvius gyventojus, verslą ar savarankišką veiklą pradėjusius asmenis, gyventojai įtraukti į BVIP projektų veiklas, projektus įgyvendina NVO, naujai sukuriamos (išplečiamos) psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos, suorganizuojami sociokultūriniai renginiai, gyventojų įsidarbinimo galimybes skatinantys ir verslumo įgūdžius didinantys renginiai.

Kontaktiniai asmenys

Mindaugas Rukas

Pirmininkas

Pranešti apie netikslumus