Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras logotipas

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Teikti kompleksines socialines paslaugas asmenų grupėms, padėti jiems įveikti socialinę atskirtį, skatinti asmenų su negalia savarankiškumą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS Teikti socialines paslaugas įvairioms socialiai remtinų asmenų grupėms, padėti jiems įveikti socialinę atskirtį, didinti Prienų rajono bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis.

Kontaktiniai asmenys

Aurelija Urbonienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus