Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuras įvairiomis prevencinėmis priemonėmis stiprina Prienų rajono gyventojų sveikatą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – stiprinti Prienų rajono gyventojų sveikatą, didinant gyventojų atsakomybę už savo sveikatą, vykdant savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Rūpinasi vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu bei stiprinimu, užtikrindamas nuolatinę, kokybišką ir koordinuotą visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, formuojant vaikų ir tėvų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teigiamą požiūrį į savo sveikatą. Stiprina visuomenės sveikatą Prienų rajono savivaldybės bendruomenėse, skatindamas fizinį aktyvumą, didinamas gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų pagrindinius rizikos veiksnius, ligų ir traumų profilaktiką. Vykdo Prienų rajono visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoja ir vertina gyventojų sveikatą bei jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, aplinkai, planuoti ir įgyvendina visuomenės sveikatos stiprinimo priemones.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus