Prienų švietimo pagalbos tarnyba logotipas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba

Švietimo pagalbos įstaiga, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba tenkina asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius, didina specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą.

Kontaktiniai asmenys

Danutė Stankevičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus