Užimtumo tarnyba, partneris

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

PPKC - tai psichologines, psichoterapines, socialines paslaugas teikianti NVO

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Išsamus įmonės aprašymas

Organizacijos tikslas – stiprinti asmens bei visuomenės psichikos sveikatą, teikti psichologines, psichoterapines, socialines paslaugas, vykdyti psichoedukaciją (mokymus, seminarus, grupes). Pagrindinės veiklos: individuali bei grupinė psichologinė/psichoterapinė, socialinė pagalba; mokymai, seminarai. Centre dirba įvairūs specialistai: psichologai, psichoterapeutai, lektoriai, socialiniai darbuotojai, profesijos konsultantai bei jaunimo darbuotojai. Psichologinės paramos ir konsultavimo centras (PPKC) orientuojasi į psichologinių, socialinių paslaugų teikimą. Taip pat įgyvendina nacionalinius bei europinius projektus, bendradarbiauja tiek su nevyriausybinėmis organizacijomis, tiek su valstybinėmis įstaigomis. Pagrindinės klientų, gaunančių psichologines–socialines paslaugas, grupės: - psichologinių sunkumų turinčios šeimos, suaugę asmenys, vaikai ir paaugliai; - vaikai, patyrę fizinį, psichologinį ar seksualinį smurtą; - rizikos grupės vaikai, paaugliai (gyvenantys probleminėse šeimose, globojami šeimose, globos įstaigose, probleminio elgesio). Psichologinės paramos ir konsultavimo centras aktyviai dirba specialistų (socialinių darbuotojų, pedagogų, psichologų, vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų) kvalifikacijos kėlimo srityje. Vidutiniškai per metus PPKC organizuojamuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo seminaruose, konferencijose dalyvauja apie 300 specialistų. Paprastai mūsų mokymai yra orientuoti į specifinių žinių pateikimą bei reikiamų įgūdžių (pasitikėjimas savimi, kūrybiškumas, socialiniai bei verslumo įgūdžiai) ugdymą. Savo darbe naudojame aktyvius bei mokymosi iš patirties metodus.

Kontaktiniai asmenys

Vilma Ruddzinskiene

Pranešti apie netikslumus