Užimtumo tarnyba, partneris

Pūstapėdžių kaimo Vaikų dienos centras „Vaikai laimingi“

Vaikų dienos centras „Vaikai laimingi“.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vaikų dienos centro veiklos tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. VDC centras,gyvendina šiuos uždavinius: 1. užtikrina, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; 2. sukuria sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro veiklose; 3. ugdo santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą.

Kontaktiniai asmenys

Lijana Jančauskienė

Vadovė

Pranešti apie netikslumus