Užimtumo tarnyba, partneris

Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjunga

Atstovauja neįgaliuosius, gina jų teises ir interesus, padeda spręsti aktualius socialinius klausimus.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjunga yra savarankiška, nesiekianti pelno asociacija. Sąjungos veiklos tikslas – vienyti Radviliškio rajono žmones su negalia, atstovauti jiems, ginant jų teises ir teisėtus interesus, padėti suprasti ir pilnai naudotis jiems priklausančiomis teisėmis bei galimybėmis, spręsti aktualius socialinius klausimus, vykdyti socialinės integracijos programas, sudaryti sąlygas realizuoti savo sugebėjimus, darbinį potencialą, padėti užsiimti mėgstama veikla, sportuoti, bendrauti.

Kontaktiniai asmenys

Jūratė Čiuladienė

Pranešti apie netikslumus