Užimtumo tarnyba, partneris

Radviliškio pagalbos šeimai centras

Radviliškio pagalbos šeimai centras yra stacionari socialinės globos įstaiga, finansuojama Radviliškio miesto savivaldybės ir Valstybės biudžetų.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Radviliškio pagalbos šeimai centras tai įstaiga, kuri teikia globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimas tėvams. Taip pat Centras teikia laikiną apgyvendinimą tėvams, motinoms ir vaikams laikino apgyvendinimo centre kriziniais atvejais.

Kontaktiniai asmenys

Jūratė Gudienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui

Pranešti apie netikslumus