Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras logotipas

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras yra socialinių paslaugų įstaiga teikianti paslaugas Radviliškio rajono gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras yra mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje, kurią sudaro 3 padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, teikianti bendrąsias paslaugas, specialiąsias socialines paslaugas ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas (I padalinys), Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu (II padalinys) bei Globos centras, organizuojantis ir teikiantis koordinuotą ir nekoordinuotą pagalbą bei kitas socialines paslaugas norintiems tapti vaikų globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais, įvaikintojais ar jau esantiems globėjams ( rūpintojams), šeimynos dalyviams, budintiems globotojams, įvaikintojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ar globojamiems ir įvaikintiems vaikams bei kartu su jais gyvenantiems asmenims (III padalinys). Centras teikia šias paslaugas: 1. bendrąsias socialines paslaugas (konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto organizavimo, sociokultūrines, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir kitas bendrąsias paslaugas); 2. specialiąsias socialines paslaugas ( socialinė priežiūra, socialinė globa (dienos)); 3. asmens sveikatos priežiūros paslaugas (slaugos - bendrosios praktikos slaugos, kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo); Socialinės paslaugos teikiamos šiems gavėjams: vaikams, patiriantiems socialinę riziką ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančios šeimos, besilaukiančios vaikų, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia ir jų šeimoms, vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikintiems asmenims bei besirengiantiems jais tapti asmenims, globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams, asmenims patyrusiems smurtą šeimose.

Kontaktiniai asmenys

Rita Pranė Vilimaitė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus