Emocinės pagalbos ir konsultacijų centras logotipas

Emocinės pagalbos ir konsultacijų centras

Teikiamos paslaugos - psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko konsultacijos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Emocinės pagalbos ir konsultacijų centras teikia šias paslaugas - psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko konsultacijas. 

Pagalba vyrams. Kompleksines konsultacines (psichologines, psichoterapines, edukacines ir prireikus teisines) paslaugas telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis, skirtas vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

Pagalba šeimai. Raseinių rajono savivaldybė kartu su partneriais pradeda teikti kompleksinę psichologinę, psichoterapinę, socialinę pagalbą šeimoms. Projektu siekiama įgalinti Raseinių rajono šeimas spręsti iškilusius sunkumus bei vykdyti šeimos krizių prevenciją. Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos teikiamos visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, vaikams bei paaugliams.

Pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims. Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tikslas – padėti nukentėjusiesiems įveikti krizę, užtikrinti skubią, kokybišką, prieinamą ir efektyvią pagalbą nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines savybes, ginti nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus.

Pagalba vaikams. Organizuojamos veiklos VAIKAMS, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimų nariams. Psichologo konsultacijos, teisininko konsultacijos, socialinio darbuotojo konsultacijos, tėvystės įgūdžių ugdymo grupės, smurtinio elgesio keitimo programa.
 

 

 

Kontaktiniai asmenys

Asta Montvydienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus