Respublikinis priklausomybės ligų centras Panevėžio filialas logotipas

Respublikinis priklausomybės ligų centras Panevėžio filialas

Jau daugiau nei 15 metų priklausomybės ligų gydymo paslaugas teikianti specializuota gydymo įstaiga.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims turintiems priklausomybių

Išsamus įmonės aprašymas

Centras siūlo šias paslaugas:

Ambulatorinės paslaugos:

1. Gydytojo psichiatro konsultacija - gydytojas psichiatras konsultacijos metu įvertins Jūsų sveikatos būklę, ir, nustačius priklausomybės diagnozę, suteiks Jums ir Jūsų artimiesiems informaciją apie priklausomybės sutrikimą bei galimus gydymo būdus. Jei nuspręsite gydytis, gydytojas su Jumis aptars ir sudarys gydymo planą ir, esant poreikiui, skirs medikamentus. Gydytojas psichiatras taip pat išrašo siuntimus į RPLC stacionarinius skyrius ar kitas susijusias gydymo įstaigas.

2. Medicinos psichologo konsultacija - ambulatorinė psichologo konsultacija kiekvienam pacientui yra individuali: taikomos motyvacinio interviu (motyvacijos pokyčiams įvertinimas, situacijos analizė, motyvacijos pokyčiams formavimas, stiprinimas ir palaikymas), kognityvinės elgesio terapijos ir kitos technikos. Su psichologo pagalba konsultacijos metu išmokstama įvardinti problemas, jas analizuoti ir ieškoti individualių sprendimo būdų, orientuotis į jausmų pažinimą, išgyvenimą, mąstymo įtakos savijautai ir elgesiui analizę.

3. Socialinio darbuotojo konsultacija - socialinis darbuotojas jJs pakonsultuos teikiamų gydymo paslaugų, registracijos ir jai reikalingų dokumentų, tolimesnių žingsnių į sveikimą klausimais. Socialiniai darbuotojai konsultuoja ir priklausomų asmenų artimuosius.

4. Atkryčio prevencija (palaikomasis gydymas medikamentais) - medikamentinis potraukio alkoholiui ir (ar) kitoms psichoaktyviosioms medžiagoms slopinimas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė atkryčio prevencijai. Pacientui pageidaujant, gydytojas, įvertinęs indikacijas ir kontraindikacijas parenka medikamentą ir suteikia informaciją apie jo veikimą. Medikamentus pats pacientas įsigyja vaistinėje pagal receptą. Kartu su pacientu, gydytojas sudaro palaikomojo gydymo planą ir numato profilaktinių vizitų grafiką būklės stebėjimui, palaikomosios medikamento dozės koregavimui, medikamento išrašymui.

5. Ambulatorinis išblaivinimas - tai iki 1 dienos trunkanti išblaivinimo paslauga, kai pacientui skiriami ir koreguojami medikamentai. Atlikęs pirminę apžiūrą, gydytojas įvertina apsvaigimą ir asmens sveikatos būklę bei galimą riziką ir skiria ambulatorinį išblaivinimą arba rekomenduoja jį atlikti stacionariai. Ambulatorinis išblaivinimas galimas esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai alkoholiu (iki 2 promilių alkoholio iškvepiamame ore) ar kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis. Paslauga trunka iki 1 dienos.

6. Gydymas farmakoterapija metadonu - opioidų priklausomybės gydymas farmakoterapija yra vienas efektyviausių mokslu pagrįstų gydymo metodų. Organizuojant ir teikiant pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais paslaugas, siekiama sudaryti galimybę nuo opioidų priklausomiems asmenims sumažinti ir (ar) nutraukti švirkščiamųjų ir gydytojo neskirtų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, sumažinti ligos atkryčio riziką, skatinti rūpintis ir gerinti fizinę sveikatą ir psichikos būklę, socialinę adaptaciją ir integraciją.

 

Stacionarinės paslaugos:

1. Išblaivinimas stacionare - tai iki 3 dienų trunkanti išblaivinimo paslauga, kai pacientui skiriami ir gydymo eigoje koreguojami medikamentai, o paciento būklę nuolat stebi skyriaus slaugos personalas. Išblaivinimo stacionare paslauga teikiama iš anksto užsiregistravus arba, esant vietų, siūloma pacientams, atvykusiems stacionariniam alkoholinės abstinencijos gydymui, jeigu stebima lengva ar vidutinio laipsnio intoksikacija alkoholiu (nuo 1 iki 2 promilių alkoholio iškvepiamame ore) ar kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis. Atlikęs pirminę apžiūrą, gydytojas įvertina apsvaigimą ir asmens sveikatos būklę bei galimą riziką ir priima sprendimą dėl išblaivinimo paslaugos skyrimo.

2. Alkoholinės abstinencijos gydymas - Ilgai vartojant alkoholį, žmogaus organizmas prie jo pripranta, todėl staiga nutraukus vartojimą, gali pasireikšti simptomai, kurių visuma vadinama abstinencijos sindromu. Šie simptomai yra individualūs ir gali pasireikšti labai skirtingai (nuo švelnių iki pavojingų gyvybei), todėl tam tikrais atvejais gydytojas gali rekomenduoti arba pacientas gali pats pasirinkti nutraukti alkoholio vartojimą vartodamas medikamentus. Alkoholinės abstinencijos gydymas stacionare trunka iki 14 dienų. Gydytojas reguliariai skiria ir koreguoja medikamentinį gydymą, o slaugos personalas visą parą stebi pacientų sveikatos būklę. Visapusį gydymą užtikrina specialistų vedami užsiėmimai. Centro psichologai ir socialiniai darbuotojai organizuoja grupines ir individualias konsultacijas, kurių tikslas – informuoti pacientus apie priklausomybę kaip psichikos ir elgesio sutrikimą, kalbėtis apie gydymo ir reabilitacijos galimybes, motyvuoti sveikti. Alkoholinės abstinencijos gydymas – tai pirmas žingsnis į tolimesnį sveikimą.

3. Motyvacinė terapija - tai gydymo programa, padedanti sveikti nuo alkoholio priklausomybės. 14 dienų trunkanti ir 50 reabilitacijos paslaugų valandų apimanti motyvacinė terapija skirta lavinti jausmų pažinimo, socialinius ir mokymosi įgūdžius, taip mažinant atkryčio tikimybę. Skyriaus specialistai atlieka pradinį ir galutinį paciento būklės vertinimą, sudaro ir su pacientu aptaria pagalbos planą. Skyriaus dienotvarkė intensyvi: kasdien vyksta psichokorekciniai, psichoedukaciniai, socialinių įgūdžių mokymo ir ugdymo, informaciniai ir kiti užsiėmimai, daug dėmesio skiriama savianalizei.

Kontaktiniai asmenys

Aušra Bogdanavičiūtė

Socialinė darbuotoja

Darius Mačiulis

Direktorius

Pranešti apie netikslumus