VŠĮ "Retenė" logotipas

VŠĮ "Retenė"

Įstaigos misija - pagalba neįgaliesiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Įstaigos misija - įdarbinti asmenis, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, kurie negali lygiomis sąlygomis su sveikaisiais konkuruoti Pakruojo rajono darbo rinkoje arba yra ekonomiškai neaktyvūs ir praradę profesinį darbingumą. Vykdome neįgaliųjų technikos remontą ir gamybą, organizuojame aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbus, padedame ugdyti sunkios negalios asmenų savarankiško gyvenimo įgūdžius, neįgaliųjų darbinius gebėjimus, kad padidėtų jų fizinės ir profesinės galimybės integruotis darbo rinkoje bei sumažėtų jų socialinė atskirtis.

Kontaktiniai asmenys

Robertas Ašmanavičius

Vadovas

Pranešti apie netikslumus