Rokiškio Dekanato Caritas logotipas

Rokiškio Dekanato Caritas

Karitatyvinė, sielovadinė veikla.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Caritas vykdo savo tamystę sekdamas Kristumi. Jo tarnystė - autentiškas Gerosios Naujienos liudijimas pasauliui, vilties ir tikėjimo ženklas. Caritas tarnystė yra Katalikų Bažnyčios pastoracinė veikla. Ji vykdoma kaip krikščioniškosios meilės tarnystė, kuri yra neatskiriama krikščioniškosios (katalikiškosios) tapatybės dalis. Caritas misija - skatinti Bažnyčioje sielovadinę karitatyvinę tarnystę, o visuomenėje - socialinio teisingumo ir atsakomybės jausmą.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus