Rokiškio jaunimo centras logotipas

Rokiškio jaunimo centras

Neformaliojo švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams, jaunimui ir vietos bendruomenei teikianti įstaiga.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Jaunimo centro veikos sritys: neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, darbas su jaunimu. Atvirasis darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, kuri skatina jaunus žmones dalyvauti konkrečioje veikloje, ugdo jų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, užtikrina jauno žmogaus poreikius ir prisideda prie visapusiško asmenybės tobulėjimo. Atvirasis darbas su jaunimu Rokiškyje vykdomas nuo 2008 metų spalio mėn. Tikslinė grupė yra 14 – 29 metų jaunuoliai. Jaunas žmogus neprivalo nuolat lankytis ir užsiimti tam tikra veikla. Kiekvieną dieną jaunuoliai turi atvirą erdvę bendravimui, žaidimams, pokalbiams, diskusijoms, renginiams, stalo teniso, pool‘o turnyrų organizavimui, socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimams ar tiesiog būti „čia ir dabar“. Be atvirų vakarų, jaunimas taip pat įsitraukia į veiklas ir už jaunimo centro ribų. Jaunuoliai turi galimybę dalyvauti akcijose, rengti užsiėmimus bendraamžiams miesto erdvėse, edukacinėse programose, ekskursijose, išvykose, mokymuose-stovyklose, patyriminiuose žygiuose, įvairiuose projektuose, bendrose veiklose, festivaliuose, bendrauti su jaunuoliais iš kitų Lietuvoje veikiančių jaunimo centrų. Su jaunimu dirbama ne tik grupėmis, bet ir individualiai. Jaunimo darbuotojai jaunuolius informuoja, konsultuoja, o esant reikalui nukreipia, palydi į kitas įstaigas, kurios gali suteikti profesionalią pagalbą. Mobilusis darbas su jaunimu – tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamojoje aplinkoje, kurioje nėra Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių. Tikslinė grupė - kaimiškoje vietovėje gyvenantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio mobiliojo darbo su jaunimu paslaugos teikiamos keturiose kaimiškose vietovėse: Juodupėje, Duokiškyje, Kazliškyje ir Kriaunose. Metų eigoje, atsiradus poreikiui, mobiliojo darbo su jaunimu paslaugos gali būti teikiamos ir kitose vietovėse. Mobiliojo darbo su jaunimu komanda iš anksto rengia veiklos pasiūlymus ir juos pateikia jaunimui. Jaunimo darbuotojai skatina jaunus žmones įsitraukti ir į bendruomenės organizuojamas veiklas. Jaunuoliams sudaryta galimybė dalyvauti įvairiuose mokymuose, edukacijose, stovyklose, varžybose.

Kontaktiniai asmenys

Nijolė Gužienė

Direktorė

Gitana Vošterytė

Direktoriaus pavaduotoja darbui su jaunimu

Pranešti apie netikslumus