Užimtumo tarnyba, partneris

Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija

Teikiame paslaugas Rokiškio rajono teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Draugijos veikla skirta tikslinei asmenų grupei – neįgaliesiems, pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatytą tvarką, nustatytus neįgalumo lygius. Draugija, vienijanti 300 narių (neįgaliųjų), vykdo Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą. Tai socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems, siekiant suformuoti ar atkurti neįgaliesiems socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi savarankiškai bendruomenėje.

 

Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į asmenų neįgalumo lygį, jo poreikius bei galimybes. Teikiant pagalbą, siekiama kuo daugiau pritraukti neįgaliųjų, pagerinti jų gyvenimo kokybę, užimtumą. Vieninteliai rajone teikiame neįgaliesiems skalbimo paslaugas, neįgalieji aktyviai naudojasi transporto paslauga (pavėžėjimas LR teritorijoje į gydymo, reabilitacijos įstaigas, savivaldybę, teisines konsultacijas).

 

Draugija, vykdydama projektus, siekia pagerinti neįgaliųjų sveikatą, darbingumą, užimtumą, pristabdyti ligos vystymosi procesus, pailginti neįgaliųjų visavertį, aktyvų gyvenimą. Kasmet vykdomi trys tęstiniai projektai:

1. „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje“;

2. „Transporto paslaugų teikimas Rokiškio rajono neįgaliesiems“;

3. „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Kontaktiniai asmenys

Algis Veikšys

Draugijos pirmininkas

Pranešti apie netikslumus