Rokiškio rajono savivaldybės administracija logotipas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Pagrindinė socialinių paslaugų teikimo organizatorė Rokiškio rajone.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Teisinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinė socialinių paslaugų teikimo organizatorė Rokiškio rajone yra savivaldybė, kuri atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijose gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Savivaldybė vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos:

  1. administruoja piniginę socialinę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims;
  2. administruoja mokinių nemokamą maitinimą savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose valstybinėse mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančius savivaldybės teritorijoje aprūpinimą mokinio reikmėmis;
  3. išduoda Neįgaliojo pažymėjimus, šalpos, socialinių pensijų ir šalpos kompensacijų gavėjų pažymėjimus;
  4. rengia dokumentus ir vykdo piniginės paramos teikimą asmenims, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. įvykdytos agresijos, žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms; asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms, taip pat asmenims patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės padarinius asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir jų šeimoms;
  5. rengia ir išduoda pažymas Mokesčių inspekcijai, teismui, mokykloms, antstoliams, kitoms savivaldybėms, įstaigoms bei organizacijoms apie gautas rajono gyventojų socialines išmokas;
  6. konsultuoja rajono gyventojus visų skyriuje skiriamų išmokų, kompensacijų gavimo, mokėjimo klausimais;
  7. sudaro sąlygas savivaldybės teritorijoje neįgaliųjų gyvenančių socialiniam integravimui į bendruomenę;
  8. skelbia informaciją visuomenei apie teikiamą piniginę paramą ir apie galimybes gauti socialines paslaugas; teikia Socialinės apsaugos darbo ministerijai apibendrintus duomenis apie savivaldybėje teikiamą piniginę paramą ir organizuojamas socialines paslaugas;
  9. administruoja rajono pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo veiklą;
  10. teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą bei padeda surašyti (surašo) prašymus bei kitus dokumentus antrinei teisinei pagalbai gauti.

Kontaktiniai asmenys

Rita Danienė

Vyr. specialistė

Pranešti apie netikslumus