Rokiškio socialinės paramos centras logotipas

Rokiškio socialinės paramos centras

Socialinės paslaugos Rokiškio miesto ir rajono gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Rokiškio socialinės paramos centre yra 5 padaliniai. Centras teikia socialines paslaugas miesto ir rajono gyventojams ir siekia jiems sudaryti sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus, padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos vaikams ir šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir žmonėms su negalia.

Teikiamos šios paslaugos:

 • aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis;
 • atvejo vadyba;
 • dienos socialinė globa;
 • integrali pagalba namuose;
 • pagalbos į namus paslaugos;
 • trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa;
 • specialiojo transporto paslauga;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jaunuoliams,
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • dienos socialinė globa institucijoje;
 • apgyvendinimo paslauga;
 • laikino apnakvindinimo paslauga.

Kontaktiniai asmenys

Jolanta Paukštienė

Direktorė

Inga Kurklietienė

Atvejo vadybininkė

Pranešti apie netikslumus