Užimtumo tarnyba, partneris

VšĮ Romų visuomenės centras

Centras siekia integruoti romų bendruomenę, šviesti ir mokyti romų bendruomenės vaikus ir suaugusiuosius, padėti jiems įsilieti į Lietuvos gyvenimą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Romų visuomenės centras (RVC) siekia įgyvendinti esminius uždavinius: 
- romų tautinės mažumos visavertis integravimas į Lietuvos visuomenės gyvenimą; 
- romų tautinio savitumo išsaugojimas atsižvelgiant į specifines jų gyvenimo sąlygas; 
- pažangių romų, lietuvių ir kitų tautų bendradarbiavimo idėjų propagavimo skatinimas Lietuvoje ir užsienyje; 
- statistinės, istorinės bei demografinės medžiagos apie Lietuvos romus kaupimas, sisteminimas; 
- valstybinės kalbos kursų organizavimas; 
- etninio nepakantumo mažinimas bei priemonių prieš diskriminaciją vykdymas; 
- romų bendruomenės bei atskirų jos narių atstovavimas tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose bei organizacijose, tame tarpe ir teismuose.
 

Kontaktiniai asmenys

Svetlana Novopolskaja

Direktorė

Marius Nariūnas

Socialinis darbuotojas

Pranešti apie netikslumus