Šakių rajono savivaldybės administracija logotipas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Socialinė parama savivaldybės gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinė socialinių paslaugų teikimo organizatorė Šakių rajone yra savivaldybė, kuri atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos: • administruoja socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems, socialinę riziką patiriantiems asmenims (šeimoms, vaikams) bei piniginę socialinę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims; • administruoja mokinių nemokamą maitinimą savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose valstybinėse mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančius savivaldybės teritorijoje aprūpinimą mokinio reikmėmis; • rengia ir išduoda pažymas valstybinei mokesčių inspekcijai, teismui, mokykloms, antstoliams, kitoms savivaldybėms, įstaigoms bei organizacijoms apie gautas savivaldybės gyventojų socialines išmokas; • konsultuoja savivaldybės gyventojus išmokų, kompensacijų, socialinių paslaugų gavimo klausimais; • sudaro sąlygas savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę; • skelbia informaciją visuomenei apie teikiamą piniginę paramą ir apie galimybes gauti socialines paslaugas; • inicijuoja asmens pripažinimą neveiksniu/ribotai veiksniu arba neveiksniu/ribotai veiksniu pripažinto asmens būklės peržiūrėjimą; • teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą bei padeda surašyti (surašo) prašymus ir kitus dokumentus valstybės garantuojamai antrinei teisinei pagalbai gauti.

Kontaktiniai asmenys

Daiva Pilypaitytė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Pranešti apie netikslumus