VšĮ Šakių vaikų globos namai logotipas

VšĮ Šakių vaikų globos namai

1. Socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams 2. Dienos socialinė globa sutrikusio intelekto asmenims 3. Vaikų dienos socialinė priežiūra

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ Šakių vaikų globos namai yra ne pelno organizacija, vykdanti veiklą trijose srityse. Čia įkurdinami vaikai, laikinai likę be tėvų globos, taip pat vaikai iš socialinės rizikos šeimų, kuriose neužtikrinamos tinkamos vaikų gyvenimo ir ugdymo sąlygos. Dienos užimtumo centre yra 20 vietų pilnametystės sulaukusiems sutrikusio intelekto asmenims. Jame įvertinami klientų individualūs poreikiai ir teikiamos jiems reikalingiausios paslaugos, skatinama savitarpio pagalba, ugdomi kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, vykdomas savarankiško gyvenimo formavimas, organizuojama mėgiama veikla. Vaikų dienos socialinė priežiūra apima socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomene susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas); neformaliojo švietimo, socialinės reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitų programų negalią turintiems vaikams organizavimą ir vykdymą; informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas; nemokamo įstaigą lankančių vaikų maitinimo organizavimą; vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimą. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga teikiama vaikams ir (ar) jų šeimų nariams. Vaikų dienos centrą gali lankyti visi vaikai iš įvairių šeimų. Paslauga gali būti teikiama tiek dirbant individualiai, tiek grupėmis. Iš viso Vaikų dienos centre yra 20 vietų vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

Kontaktiniai asmenys

Daiva Kelertienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Pranešti apie netikslumus