Šalčininkų socialinių paslaugų centras logotipas

Šalčininkų socialinių paslaugų centras

Šalčininkų socialinių paslaugų centras, kuris teikia bendrąsias, specialiąsias ir kitas socialines paslaugas rajono gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias, specialiąsias ir kitas socialines paslaugas rajono gyventojams ir siekia udaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį. Pagrindiniai paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, iš pataisos įstaigų paleidžiami (paleisti) asmenys ir kiti asmenys ir šeimos. Teikiamos paslaugos: transporto organizavimo paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, pagalbos į namus neįgaliesiems bei pagyvenusiems asmenims ir laikino atokvėpio jų artimiesiems paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar)atkūrimas paslaugų gavėjų namuose paslaugos, psichosocialinės pagalbos paslaugos, dienos socialines globos paslaugos, integrali pagalba, socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą, asmeninės pagalbos paslaugos, prevencinės socialinės paslaugos, potencialių paslaugų gavėjų paieška, rajono gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, palydėjimo paslauga jaunuoliams, iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos paslaugos.

Kontaktiniai asmenys

Lilija Kristina Kolendo

Direktorė

Pranešti apie netikslumus