Saldutiškio bendruomenė logotipas

Saldutiškio bendruomenė

Vaikų dienos socialinės priežiūros bei pagalbos į namus paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga teikiama Saldutiškio pagrindinės mokyklos patalpose įsikūrusiame Saldutiškio vaikų dienos centre, adresu Liepų g. 9, Saldutiškis, Utenos r. Pagalbos į namus paslauga – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Utenos rajone ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR ir gyvenamąją vietą deklaravę Utenos rajone. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai: 

• suaugę, senyvo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos; 

• senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 

• vaikai su negalia ir jų šeimos; 

• kiti asmenys ir šeimos laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Kontaktiniai asmenys

Austra Lašinskienė

Bendruomenės pirmininkė

Lina Bieliajevienė

Socialinė pedagogė

Pranešti apie netikslumus