VšĮ Šeimos idėjų centras logotipas

VšĮ Šeimos idėjų centras

Nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines ir švietimo paslaugas vaikams, šeimoms, proto/psichikos negalią turintiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Organizacijos tikslas – kokybiškos ir efektyvios socialinės pagalbos bei socialinių paslaugų teikimas asmenims ir šeimoms, susiduriantiems su šiuolaikinės visuomenės socialiniais iššūkiais. 

 

VEIKLOS: 

 

1. DARBAS SU VAIKAIS: 2018 m. įkurtas Debeikių vaikų dienos centras (a/d J. Biliūno g. 46, Debeikiai). Dienos centre teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir šeimoms. 2020 m. dienos centrą nuolatos lankė 23 vaikai iš 21 šeimos. Dienos centro teikiamų paslaugų sudėtis: 

 • popamokinio vaikų užimtumo organizavimas;
 • socialinių įgūdžių (kasdienio gyvenimo įgūdžių, socialinio - emocinio intelekto ir kt.) ugdymas;
 • pagalba vaikams pamokų ruošoje;
 • pagalba nuotolinio mokymosi metu vaikui, šeimai, tarpininkavimas tarp šeimos ir ugdymo įstaigos esat poreikiui, nuotoliai užsiėmimai su vaikais;
 • individualus darbas su vaiku;
 • maitinimas (nuolatos dienos centrą lankantiems vaikams);
 • transporto organizavimas (vaikų atvykimas/ parvykimas į namus);
 • amatų, menų užsiėmimai vaikams (dailė, keramika, vytelių pynimas, medijos ir kt.);
 • savanorių įtraukimas/ darbas su savanoriais;
 • darbas su šeima: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, emocinė pagalba, pagalbos maisto produktais, daiktais organizavimas;
 • psichologo paslaugų organizavimas ir teikimas vaikams/ šeimoms;
 • individuali ir grupinė dailės terapija vaikams/šeimoms;
 • darbas su vaikais vasaros atostogų metu, dienos centro vasaros atostogų stovykla;
 • projektinės veiklos skirtos paslaugų vaikams ir šeimoms plėtrai, įvairovei ir kokybės gerinimui organizavimas ir vykdymas;
 • nuolatinių ryšių plėtojimas ir palaikymas su mokykla, savivaldybe, seniūnija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinių paslaugų įstaigomis, vietos bendruomene.

Taip pat: • organizacijoje nuolat turime įvairaus amžiaus savanoriaujančių žmonių, • esame Jaunimo reikalų departamento prie SADM akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija, • vyksta mokymai darbuotojams, kvalifikacijos kėlimas, supervizija, komandos formavimo/ stiprinimo renginiai, • esame oficialiuoju VO „Gelbėkit vaikus“ partneriu, kartu vykdome projektines veiklas. 

 

2. DARBAS SU ŠEIMOMIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas Šeimų stiprinimo 2020-2021 m. projektas „Stipri šeima – stipri visuomenė“: • tėvų grupė (tėvystės įgūdžių ugdymas), • santuokos kursas poroms, • psichologo konsultacijos asmenims išgyvenantiems krizę Debeikių vaikų dienos centrą lankančių vaikų ir/ar Anykščių mieste gyvenantiems tėvams bei šeimų nariams, • šeimų susitikimai ir paskaitos tėvams. 

 

3. DARBAS SU NEĮGALIAISIAS: Nuo 2020 m. pradžios teikiamos apgyvendinimo apsaugotame būste socialinės paslaugos asmenims, turintiems proto ir/ar psichikos negalią. Su šiais asmenimis dirbantis socialinis darbuotojas - atvejo vadybininkas pritraukia paslaugas (užimtumo, sveikatos priežiūros, darbinių įgūdžių ugdymo ir kt.) naudojant bendruomenės resursus. Asmenys, kuriems teikiamos apsaugoto būsto paslaugos, dažnu atveju iki tol gyveno globos įstaigose. Teikiant apsaugoto būsto paslaugas ugdomas šių asmenų savarankiškumas įvairiose srityse, sustiprinamas pasitikėjimas savimi, išugdomas finansinis raštingumas ir kt. Jiems nuolat organizuojama darbo paieška, dalyvavimas talkose ir kitoks darbinių įgūdžių ugdymas. 2020 apsaugoto būsto paslaugos buvo teikiamos 4 asmenims (trims iš jų paslaugas finansavo juos siuntusios savivaldybės, vienas už šias paslaugas dalinai mokėjo pats). VšĮ „Šeimos įdėjų centras“ taip pat yra partneris įgyvendinant projektą - Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose (Projekto vykdytojas: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“). Projektu siekiama atliepti kompleksinę žmogaus teisių problemą, susijusią su socialinės globos paslaugų sistema ir diskriminacinėmis visuomenės nuostatomis intelekto ir/ar psichosocialinės negalios atžvilgiu. Šio projekto tikslas užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią žmogaus teises Lietuvos regionuose.

Kontaktiniai asmenys

Aušra Baltrūnienė

Organizacijos vadovė

Pranešti apie netikslumus