VšĮ Šeimų centras "Būkime kartu" logotipas

VšĮ Šeimų centras "Būkime kartu"

Teikia socialines paslaugas, stiprina šeimas ir vietos bendruomenę, vykdo socialinės integracijos ir kitas projektines veiklas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu“ įsteigtas 2017-12-19. Veikla vykdoma Kauno mieste ir Kauno rajone, bet ypatingai Dainavos seniūnijoje. Per trejus metus mūsų tikslas stiprinti šeimas, padedant jauniems, mažus vaikus auginantiems ar vienišiems tėvams, išsiplėtė iki pagalbos įvairius sunkumus patiriančioms šeimoms, šeimų atstovavimo, vietos bendruomenės vystymo ir bendruomeniškumo stiprinimo. Vykdant veiklas stengiamės neiti pramintais takais ir ieškome naujovių, inovatyvių idėjų, inovatyvius socialinio darbo metodus taikome atsižvelgdami į paslaugų gavėjų situacijos ypatumus bei kontekstą. VšĮ Šeimų centro “Būkime kartu“ vykdomos veiklos: • Pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms/vienišiems tėvams (bendrosios socialinės paslaugos, projektas ,,Šeima – šeimai“, pozityvios tėvystės įgūdžių grupė, sociokultūriniai renginiai: vaikų piešinių konkursas ,,Piešiu šeimą“, šeimų fotosesija, šeimų išvykos ir t.t.) • Pagalba besilaukiančioms/ mažus vaikus auginančioms šeimoms (bendrosios socialinės paslaugos, grupė ,,Ko reikia kiekvienai mamai“ ir t.t. ) • Šeimų atstovavimas (dalyvavimas Kauno m. savivaldybės šeimos taryboje, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo veikloje, visos Lietuvos šeimų organizacijų tinklaveiklos kūrime; diskusijų apie paslaugų šeimoms poreikius ir galimybes organizavimas ir t.t.) • Dainavos seniūnijos bendruomenės vystymas ir bendruomeniškumo stiprinimas (savanorių įtraukimas, įvairūs projektai, sociokultūriniai renginiai ir t.t.) Šiuo metu vykdome unikalią projektinę idėją ,,Dainavos seniūnijos socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į bendruomenę ir darbo rinką”, kurią įgyvendiname kartu su Europos socialinio fondo agentūra pagal projektą Nr. 08.3.1-ESFA-V-419-01-0001 „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“. Pagrindinė projektinės idėjos inovacija yra Mainų biržos platformos sukūrimas ir išbandymas su 35 dalyviais. Ši bendruomeniškumą skatinanti platforma ateityje taps prieinama visiems Dainavos seniūnijos gyventojams. Bedarbiams vienišiems tėvams teikiamos ir socialinės integracijos paslaugos, kurios apims individualaus motyvavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, sociokultūrines, pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugas. Socialiniai darbuotojai susitikimų metu atlieka pirminį vertinimą, kokių priemonių ir paslaugų reikia; išsiaiškina dalyvių bendruosius gebėjimus, darbinius gebėjimus, identifikuoja profesinius interesus ir asmenybės bruožus; padeda sukurti anketą Mainų biržos platformai; nustato, kokių konkrečių projekto partnerio teikiamų specialistų konsultacijų reikia (psichologijos, teisės, įvaizdžio kūrimo, verslo kūrimo ir pan., mažiausiai po 2 val. konsultacijų vienam asmeniui); sudaro detalų individualios veiklos planą, bendrauja su darbdaviais ir padeda pasirinkti būdus, kuriais dalyvis siekia užsibrėžto tikslo. Įpusėjus projekto vykdymui, bus organizuojama Darbo mugė, kurioje bedarbiai vieniši tėvai turės galimybę susipažinti su potencialiais darbdaviais. Projekto veiklose gali dalyvauti Kauno m. savivaldybės Dainavos seniūnijoje gyvenantys ilgalaikiai bedarbiai vieniši tėvai, auginantys vaikus. Papildomi dalyviai – sunkiau pragyvenantys neįgalieji, senatvės pensininkai, vieniši jauni asmenys, šeimos su vaikais. Dalyvavimas projektinėse veiklose nemokamas.

Kontaktiniai asmenys

Inga Bradūnienė

Direktorė, projektų vadovė

Pranešti apie netikslumus