VšĮ Septynios akimirkos logotipas

VšĮ Septynios akimirkos

Teikia kompleksines socialines paslaugas ir vykdo atvirą darbą su jaunimu.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Organizacijos tikslas – gerinti socialiai pažeidžiamų asmenų emocinę ir socialinę būseną, mažinti socialinę atskirtį, didinant informatyvumą, skatinant bendruomeniškumą, teikiant neformalųjį švietimą ir stiprinant emocinės sveikatos raštingumą. Socialinės kompleksinės paslaugos – pagalba asmenims norintiems grįžti į darbo rinką. 

 

Mūsų teikiamos paslaugos:

1. Konsultavimas. Projekto dalyviai konsultuojami sėkmingo grįžimo į darbo rinką, profesinio augimo, darbo vietos paieškos, įsidarbinimo ir kitais klausimais.

2. Tarpininkavimas. „Galiu mokytis“ – tai koridorius tarp projekto dalyvių ir valstybinio sektoriaus.

3. Bendradarbiavimas. Suteikiame galimybę praktiniams įgūdžiams ir darbo vietai susikurti ar įsidarbinti bendradarbiaujant su įvairiais verslo subjektais.

4. Profesinių kompetencijų ugdymas. Vykdome verslumo ir profesinių įgūdžių skatinimo mokymus.

5. Darbinių kompetencijų ugdymas. Suteikiame galimybę darbines kompetencijas įgyti praktikos metu.

6. Psichologinis konsultavimas. 

7. Pabėgėlių nuo karo integracija. 

8. Atviras darbas su jaunimu.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus