Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nemokamos sveikatinimo paslaugos Šiaulių miesto gyventojams

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia nemokamas sveikatinimo paslaugas Šiaulių miesto gyventojams. Pagrindinė biuro veiklos kryptis - rūpintis gyventojų sveikata ir vykdyti teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos stiprinimo priežiūrą, taikant koordinacines, informacines ir kitas profilaktikos priemones. Siekiame informuoti ir mokyti gyventojus apie rizikos veiksnius, pagal galimybes mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenės narių tarpe. Įstaiga vykdo sveikatinimo programas ir įgyvendina projektus, vykdo privalomuosius pirmos pagalbos ir higienos mokymus visoms gyventojų amžiaus grupėms. Teikiame nemokamas grupines bei individualias psichologines bei priklausomybių konsultacijas.

Kontaktiniai asmenys

Miglė Klimaitė

Nemokamos psichologų konsultacijos

Alma Mikalauskienė

Priklausomybių konsultavimo paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims

Diana Gedminienė

Ankstyvosios intervencijos programa, skirta jaunuoliams nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas

Pranešti apie netikslumus