Šiaulių ,,Saulėtekio“ gimnazija logotipas

Šiaulių ,,Saulėtekio“ gimnazija

Kviečiame mokytis suaugusiuosius kasdieniniu, nuotoliniu, neakivaizdiniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Gimnazijos filosofija: Sol lucet omnibus... Saulė šviečia visiems... Gimnazijos vizija: Pagal laikmečio reikalavimus nuolat atsinaujinanti, gera mokykla. Misija: Teikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus. Puoselėti demokratinei visuomenei būtinas vertybines nuostatas, formuoti dorinės kultūros pagrindus. Veiklos prioritetai: aukštos kokybės švietimo paslaugų teikimas kiekvienam mokiniui pagal jo individualius ugdymo(si) poreikius ir gebėjimus; saugios, dialogo ir susitarimų kultūra paremtos, lyderystei palankios aplinkos kūrimas; teigiamo įstaigos įvaizdžio ir socialinės partnerystės stiprinimas; efektyvus, skaidrus ir lankstus materialinių, finansinių ir kitų išteklių valdymas, papildomų išteklių paieška ir pritraukimas; veiksmingas, profesionalumo, demokratiškumo, humaniškumo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, tolerancijos, sąžiningumo nuostatomis pagrįstas vadovavimas; atsakomybė už įstaigos bendruomenės, steigėjo lūkesčių iš(si)pildymą.

Kontaktiniai asmenys

Saulius Juška

Suaugusiųjų formaliojo švietimo skyriaus vedėjas

Pranešti apie netikslumus