Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas rajono gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Visuomenės sveikatos stebėsena; visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje; ligų profilaktika ir kontrolė; visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybėje; vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas; bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą; privalomųjų (alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai; higienos įgūdžių; pirmosios pagalbos) mokymų organizavimas; užsiėmimų organizavimas pagal Elgesio pataisos programą, priklausomybių ir (ar) probleminio, nusikalstamo elgesio asmenims.

Kontaktiniai asmenys

Loreta Petkuvienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus