Užimtumo tarnyba, partneris

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

Įstaiga yra mišrių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinių paslaugų namai – tai mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Įstaigoje yra teikiamos bendrosios socialinės (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, sociokultūrinės, transporto paslaugos, neįgaliųjų aprūpinimas kompensacine technika), socialinės priežiūros (pagalba į namus senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims), socialinės globos (dienos socialinė globa įstaigoje teikiama neįgaliems asmenims: užimtumas, maitinimas, atvežimas ir parvežimas į/iš įstaigos), savarankiško gyvenimo namų, krizių centro bei laikinos nakvynės, trumpalaikės socialinės globos, vaikų dienos centro, pagalbos globėjams ir įtėviams bei kitos paslaugos.

Kontaktiniai asmenys

Andrius Jančauskas

Direktorius

Pranešti apie netikslumus