Vaiko gerovės ir globos centras logotipas

Vaiko gerovės ir globos centras

Globos centro, vaikų dienos centro veikla. Bendruomeniniai vaikų globos namai ir kompleksinės paslaugos šeimai.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Globos centro teikiamos paslaugos pretenduojantiems globoti ar įvaikinti vaiką:

 • tarnybos atestuotų asmenų konsultacijos dėl vaikų globos ir įvaikinimo;
 • mokymai pagal GIMK programos dalis - pagrindinę, specializuotą, artimiesiems giminaičiams, pretenduojantiems globoti ar įvaikinti;
 • išvados dėl tinkamumo globoti, įvaikinti parengimas;
 • rekomendacijų dėl institucijoje globojamo vaiko svečiavimosi šeimoje savaitgaliais, švenčių ir atostogų metu, parengimas;
 • specialistų konsultacijos prieš vaikui atvykstant į šeimą, esant poreikiui specialistų dalyvavimas susipažįstant su vaiku.

Globos centro teikiamos paslaugos globėjams/rūpintojams:

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Intensyvi pagalba krizių atveju;
 • Globos koordinatoriaus paslaugos;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Tęstiniai mokymai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
 • Laikino atokvėpio paslauga.

Globos centro teikiamos paslaugos įtėviams:

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas;
 • Tęstiniai mokymai;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;
 • Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;
 • Sociokultūrinės paslaugos.

Globos centro teikiamos paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams:

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Vaiko gerovės ir globos centre teikiamos šios paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša, meno, sporto, multimedijos užsiėmimai, kultūriniai renginiai);
 • darbinių ir higieninių įgūdžių ugdymas;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • organizuojamos paskaitos, diskusijos;
 • organizuojama pažintinė veikla: ekskursijos, turistiniai žygiai.

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.

 

Vaiko gerovės ir globos centras organizuoja ir teikia kompleksines paslaugas šeimai:

 • Individualias ir (ar) grupines psichologines konsultacijas, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje:
 • Konsultantų pagalba asmenims susiduriantiems su emociniais sunkumais;
 • Tėvystės mokymus šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose;
 • Mediacijos paslauga; konfliktus išgyvenančioms šeimoms, kurios siekia tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 • Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms) gaunantiems kompleksines paslaugas;
 • Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Kontaktiniai asmenys

Irena Vismantienė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus