Skuodo atviras jaunimo centras logotipas

Skuodo atviras jaunimo centras

Jaunimo poreikius atitinkanti neformalaus ugdymo įstaiga, atvira ir saugi erdvė jaunimo veiklai.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Centro misija – gerinti jaunų žmonių Skuodo rajono savivaldybėje laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus.

Veiklos tikslai:

 • sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
 • užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
 • sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, funkcijas;
 • dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;
 • teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
 • organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį;
 • esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;
 • plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;
 • plėtoja ir palaiko ryšius su savo veiklos teritorijoje esančiomis teritorinėmis darbo biržomis ar jaunimo darbo centrais;
 • kartą per metus įsivertina Centro tikslus, veiklos kokybę bei poveikį jauniems žmonėms;
 • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
 • užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

Kodėl esame reikalingi?

 • kuriame patrauklią šiuolaikinę edukacinę aplinką ir materialinę bazę;
 • siūlome patrauklias ir aktualias ugdomosios bei pramoginės veiklos formas;
 • suteikiame visišką kūrybinę laisvę;
 • ugdome asmenines, socialines, edukacines kompetencijas;
 • įsiklausome į mokinių ir lankytojų pageidavimus;
 • jaučiame ir suspėjame su gyvenimo pulso diktuojamu poreikiu;
 • skatiname iniciatyvą ir lyderystę;
 • vykdome daug projektų;
 • esame atviri naujoms idėjoms;
 • siūlome užimtumą, neribodami amžiaus;
 • esame tolerantiški.

Centras vykdo šias funkcijas:

 • dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;
 • teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
 • organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį;
 • esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;
 • plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;
 • plėtoja ir palaiko ryšius su savo veiklos teritorijoje esančiomis teritorinėmis darbo biržomis ar jaunimo darbo centrais;
 • kartą per metus įsivertina Centro tikslus, veiklos kokybę bei poveikį jauniems žmonėms;
 • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
 • užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus