Užimtumo tarnyba, partneris

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras

Įstaigos tikslas - teikti pagrindines ir papildomas socialines paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Išsamus įmonės aprašymas

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia šias paslaugas :

1. mokyklinio amžiaus vaikų iš socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų dienos veikla (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas) Centre;
2. intensyvi krizių įveikimo pagalba asmenims atsidūrusiems krizinėse situacijose;
3. atvejo vadybos procesų koordinavimas;
4. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimoms, kurioms reikalingos socialinės paslaugos;
5. laikino apnakvindinimo paslauga (iki septynių  parų) asmenims krizių atvejais;
6. vykdoma elgesio pataisos programa „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ Skuodo rajono bendruomenės asmenims, naudojantiems smurtą artimoje aplinkoje;
7. pagalba įtėviams ir globėjams. Budinčių globotojų veiklos organizavimas;
8. dienos socialinė globa ir trumpalaikė globa asmenims su negalia nuo 18 metų;
9. dienos socialinė globa asmenims su sunkia negalia asmens namuose;
10. socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslauga senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms jų namuose;
11. trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės globos (laikino atokvėpio paslauga) teikimas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims;
12. laikino atokvėpio paslauga šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia ar senyvo amžiaus asmenis;
13. transporto organizavimo paslauga asmenims su judėjimo ir proto negalia;
14. neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
15. išvadų teismui dėl neveiksnaus asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas ir rengimas;
16. asmens (šeimos) poreikių vertinimas Skuodo miesto asmenims (šeimoms);
17. asmens savarankiškumo kasdieninėje veikloje vertinimas;
18. priklausomybės resocializacijos mokymai.

Kontaktiniai asmenys

Inga Simonavičiūtė

Socialinė darbuotoja (Intensyvios krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo skyrius)

Ginta Kazlauskienė

Atvejo vadybininkė (Intensyvios krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo skyrius)

Reda Kontarienė

Atvejo vadybininkė (Intensyvios krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo skyrius)

Marta Raudienė

Atvejo vadybininkė (Intensyvios krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo skyrius)

Pranešti apie netikslumus