VšĮ Socialinė iniciatyva logotipas

VšĮ Socialinė iniciatyva

Socialinio verslo įmonė, įsteigta siekiant daryti teigiamą socialinį poveikį jaunimo, vietos bendruomenėms, kitoms socialinėms grupėms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

MŪSŲ MISIJA – vykdyti kokybišką mobilų darbą su jaunimu kaimiškose vietovėse atsižvelgiant į jaunų žmonių išreikštus poreikius. Savo veikloje VšĮ Socialinė iniciatyva siekia: 

 • vykdyti atvirą mobilų darbą su jaunimu kaimiškosiose vietovėse;
 • skatinanti ir palaikyti vietines jaunimo, bendruomenių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitose srityse;
 • ieškoti inovatyvių būdų didinti jaunimo, kitų socialinių grupių bendruomenių aktyvumą ir integraciją;
 • organizuoti jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, vietos bendruomenių švietimą bei mokymą;
 • organizuoti ir teikti pagalbą jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir vietos bendruomenėms, siekiančioms įgyvendinti įvairius projektus ar iniciatyvas;
 • vykdyti jaunimo informavimą ir konsultavimą įvairiais jaunimui aktualiais klausimais;
 • skatinti vietinę ir tarptautinę savanorystę;
 • tikslinė auditorija – 14-29 m. amžiaus jaunimas gyvenantys kaimiškosiose vietovėse.

 

Mobilių darbo su jaunimu paslaugų teikimo principai ir veiklos: 

 • ugdyti jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius;
 • kurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, į kurią jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais;
 • padėti jauniems žmonėms įsivardinti savo poreikius, jausmus, baimes, išmokti jas atpažinti, suvokti ir mokytis valdyti;
 • įgalinti: padėti atrasti ir įvardyti jaunų žmonių resursus ir talentus;
 • teikti pagalbą ir nukreipti: konsultuoti ir informuoti, padėti probleminėse situacijose;
 • teikti individualaus darbo su jaunimu paslaugas;
 • padėti jaunuoliams vystyti vietines iniciatyvas, spręsti kasdienes problemas su kuriomis jie susiduria.

 

Patikimumas ir konfidencialumas - mobilių paslaugų pamatas. Mobiliojo darbo su jaunimu uždaviniai: 

 • sudaryti sąlygas kurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jaunas žmogus galėtų būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais;
 • padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą (atviruosius jaunimo centrus, atvirąsias jaunimo erdves ir kt.), savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą;
 • sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, skatinant jauno žmogaus ir bendruomenės tarpusavio pasitikėjimą;
 • ugdyti socialinius jaunimo įgūdžius;
 • konsultuoti jaunimą arba tarpininkauti tarp įvairių organizacijų, institucijų ir fizinių asmenų įvairiose gyvenimo situacijose;
 • supažindinti jaunimą su pozityviomis laisvalaikio leidimo veiklomis, mokymosi galimybėmis per išvykstamąsias veiklas (pvz.: mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti jį į tarp kultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą (pvz., patyčių prevenciją ar veiklas, padedančias didinti sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais).

Kontaktiniai asmenys

Viktorija Gaspariūnaitė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus