VšĮ Socialinių inovacijų centras logotipas

VšĮ Socialinių inovacijų centras

Mūsų tikslas-vystyti bei diegti socialines naujoves, padedančias efektyviai spręsti socialines problemas, inicijuoti pozityvius pokyčius visuomenėje.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinių inovacijų centro uždaviniai:  1.Specialistų, savanorių ir visuomenės švietimas bei mokymas aktualiausių socialinių problemų sprendimo klausimais;   2.Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas priimant sprendimus bei jų konkurencingumo didinimas;   3.Socialinių inovacijų kūrimas, vystymas, diegimas ir vertinimas regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu 4.Dirbti ir glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis organizacijomis bei formaliomis ar neformaliomis grupėmis, siekiant kelti socialinės gerovės lygį ir vystyti atskirų individų ir/ar žmonių grupių gyvenimo kokybę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. 5.Mokslinės bei praktinės veiklos vykdymas socialinių inovacijų srityje.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus