VšĮ SOTAS logotipas

VšĮ SOTAS

SOTAS teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda kuriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovę.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

SOTAS vykdo Vaikų dienos centro veiklą ir teikia dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, taikant kompleksinio darbo modelius padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose ir žaidžia. SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą. Teikiamos paslaugos: psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, tarpininkavimas ir informavimas, savitarpio pagalbos grupės, būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą, tęstiniai globėjų mokymai pagal GIMK programą, asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas, asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba. SOTAS kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir Vilniaus miesto savivaldybe teikia nemokamas kompleksines paslaugas projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Teikiamos paslaugos: individualios psichologo konsultacijos, šeimos psichologo konsultacijos, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai, saugaus prieraišumo mokymai. SOTAS vykdo projektą „Paslaugų smurtautojams ir asmenims, kurie susiduria su alkoholio priklausomybe, tinklo plėtra“, skirtą smurtaujantiems šeimoje, rizikingai vartojantiems arba nuo alkoholio priklausomiems asmenims bei ko-priklausomiems asmenims, kurie siekia atsikratyti priklausomybės nuo alkoholį vartojančio asmens pagal Lietuvoje aprobuotą intervencinę programą smurtaujantiems šeimoje „Education Groups For Men Who Batter- The Duluth Model”.

Kontaktiniai asmenys

Martynas Palionis

Direktorius

Pranešti apie netikslumus