Sūdavos kaimo bendruomenė logotipas

Sūdavos kaimo bendruomenė

Vaikų dienos centras teikia akredituotas dienos socialinės priežiūros paslaugas 4 – 18 metų amžiaus vaikams (ir jų šeimų nariams).

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Sūdavos kaimo bendruomenės vaikų dienos centras " Ateitis",renkasi bendruomenės teritorijoje (Sūdavos, Žynių ir Bobių kaimuose) gyvenantys 4-18 metų vaikai ir jaunimas. Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos: onsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas, pagalba pamokų ruošoje, ugdomieji užsiėmimai, higienos ir buitinių įgūdžių formavimas, maitinimo organizavimas, sociokultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas, saviraiškos užsiėmimai, psichologiniai užsiėmimai. Dienos centre yra kuriama erdvė, kurioje vaikas gali jaustis saugus, priimtas ir vertingas, kurti ir turėti santykį su bendraamžiais ir suaugusiais, stiprėti kaip asmuo (vertybės, atsakomybė, savarankiškumas), mokytis būti grupėje ir tapti bendruomenės dalimi, stiprinti savo mokymosi gebėjimus, pažinti save, plėsti savo akiratį (kultūriniai renginiai ir pan.). Darbas grupėje vaikų dienos centre vyksta pirmadieniais- penktadieniais nuo 14 iki 18 val. Per mokslo metus vaikai į dienos centrą ateina po pamokų, užkanda, žaisdami ir bendraudami pailsi, ruošia namų darbus, o vėliau dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose. Vasarą didesnis dėmesys skiriamas poilsiui, įvairioms ekskursijoms, išvykoms ir stovykloms.

Kontaktiniai asmenys

Rita Brazaitienė

Bendruomenės pirmininkė

Pranešti apie netikslumus