Sugrįžimas, VšĮ logotipas

Sugrįžimas, VšĮ

VŠĮ "Sugrįžimas" priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Turime 25 vietas. Reabilitacijos trukmė 1-metai ir daugiau. Reabilitacijos centro pagalbos metodai: Edukacija priklausomybių tematika. Skaitomos paskaitos apie ligos mechanizmus, atkryčio prevencija. Bendravimo grupės. Grupių metu reabilituojami asmenys mokosi stebėti savo ir kitų būseną, mąstymą, elgesį ir jausmus, išreikšti juos, išsipasakoti ir paprašyti pagalbos bei paramos, mokosi spręsti iškilusius tarpusavio nesutarimus ir atsižvelgti į kitų žmonių jausmus. Individualus konsultavimas. Su konsultanto pagalba reabilituojami asmenys mokosi atpažinti savo problemas ir ieškoti jų sprendimo. Formuojama ir stiprinama motyvacija tolesnei reabilitacijai. Autoterapija. Tokio darbo metu vykdomos raštiškos užduotys. Taip pat mokomasi savistabos bei savianalizės įgūdžių: rašomas dienoraštis apie savo mąstymo, elgsenos, emocinės būsenos, santykių su savimi ir aplinka pokyčius. Taip reabilituojami asmenys mokosi prisiimti atsakomybę už savo fizinę ir dvasinę būseną. Reabilitacijos bendruomenėje laikomasi sveikos šeimos taisyklių. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo gyvena saugioje ir emocinį palaikymą skatinančioje aplinkoje bei yra skatinamas pats kurti tokią aplinką ir laikytis sveiko bendravimo taisyklių. Darbas. Svarbi vieta narkomanų reabilitacijos programoje tenka darbui, kuris ruošia sveikstančiuosius socialiam gyvenimui. Tikslas - pakeisti per narkotikų vartojimą susiformavusį neigiamą narkomano požiūrį į darbą, padėti jam suformuoti darbinius įgūdžius bei pripratinti prie kasdieninio darbo. Darbas kiekvienam besireabilituojančiam narkomanui yra privaloma reabilitacijos dalis. Nuo darbo pacientas gali būti atleistas tik ligos atveju. Bendruomenėje sudaromos kuo didesnės galimybės darbinei veiklai (medžio ir metalo gaminių dirbtuvės, sodas, šiltnamis, patalpų remonto darbai ir t.t.). Dienotvarkė. Iš bendruomenėje besigydančių narkomanų griežtai reikalaujama laikytis dienotvarkės. Tai padeda narkomanui priprasti prie tvarkingo ir sveiko gyvenimo būdo, kuomet jis tiksliai žino, kada ir ką turi daryti. Sportas. Kiekviena rytą daroma mankšta. Po darbo ir savaitgaliai visa bendruomenė žaidžia sportinius žaidimus (tinklinį, krepšinį, stalo tenisą. Yra treniruoklių salė). Sporto metu atsistato fizinė būklė ir mokomasi bendrauti. Išvykos į namus. Tokių išvykų metu reabilituojami asmenys ruošiami integruotis į socialų gyvenimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais. Drausminės nuobaudos taikomos tik esant aiškiam bendruomenės taisyklių pažeidimui. Jų taikymas pagrįstas atsakomybės principu - reabilituojami asmenys turi išmokti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei jų pasekmes ir elgtis pagal susitarimą, šiuo atveju - reabilitacinę sutartį, kurią jis pats, laisva valia, pasirašė. Rekreacinės išvykos. Organizuojamos terapinės ir pažintinės išvykos siekiant suformuoti blaivaus laisvalaikio praleidimo įgūdžius. Pagalba šeimos nariams. Karta per du mėnesius organizuojami susitikimai su tėvais. Jų metu skatinamas tėvų dalyvavimas sveikimo ir reabilitacijos procese. Šviečiame šeimos narius priklausomybių klausimais, konsultuojame. Terapinės stovyklos. Jų metu turintys priklausomybę žmonės mokosi turiningai ir blaiviai leisti laisvalaikį. Naudojamasi 12 žingsnių ir tradicijų sukauptais metodais.Reabilitacijos proceso eiga: Vienas iš reabilitacinės bendruomenės tikslų yra išmokyti priklausomus žmones prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Šiuo tikslu sveikimo procesas suskirstytas į tam tikras fazes, kurios numato vis didėjančią sveikstančiam asmeniui tenkančią atsakomybę už savo elgseną. Adaptacijos metu daugiausiai dėmesio skiriama tam, kad: Susirasti vietą kur dirbti arba mokytis Susirasti gyvenamąją vietą Susirasti naujų draugų ir išmokti blaiviai linksmintis Išmokti tvarkyti savo pinigus Atpažinti didelę riziką keliančias situacijas REABILITACIJOS FAZĖS Pirmoji fazė (2-3 mėn.) - adaptacijos bendruomenėje (nekontaktinė). Jos metu gyventojas turi atsisakyti kontaktų su artimiausiais draugais, nesinaudoti telefonu, neišeiti už bendruomenės ribų (išskyrus ypatingą atvejį, prižiūrint vyresnių fazių gyventojams arba darbuotojams). Šios fazės metu, vos tik pradėjęs sveikti asmuo nepajėgus kontroliuoti impulsų ir potraukio narkotikams, ar alkoholiui, todėl ir negali būti atsakingas už daugelį savo veiksmų. Šie apribojimai yra skirti tam, kad būtų galima jį apsaugoti nuo pavojingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti jo norą vėl vartoti narkotikus. Tik po tam tikro laiko, kai sveikstantysis pradeda suprasti dvasinius principus ir prisitaiko prie jų, kai išmoksta naudotis bendruomenės siūlomais atsispyrimo narkotikams metodais ir kai atlieka visas pirmai fazei keliamas užduotis, bendruomenė gali svarstyti jo prašymą suteikti jam daugiau atsakomybės, t.y. pervesti į antrąją reabilitacijos fazę. Antroji fazė (4 mėn.) - ribotų kontaktų. Jos metu leidžiama trumpam palikti bendruomenę bei bendrauti su artimaisiais, tačiau prižiūrint vyresnių fazių gyventojams arba darbuotojams ir iš anksto tai aptarus su bendruomene. Šiuo metu besigydantis asmuo taip pat privalo imtis daugiau atsakomybės reikalaujančių pareigų - tai bendruomenės šeimininko pareigos, taip pat tam tikros konkrečios pareigos, įpareigojančios jį atsakyti už kurią nors ūkio dalį (pvz. šiltnamio priežiūra, sporto salės priežiūra, įrankių priežiūra, skalbimo reikalai ir pan.). Antros fazės metu gyventojas atlieka pagrindinį savianalizės darbą, kuriame raštu išnagrinėja visus veiksnius, padariusius jį priklausomą narkotikams, alkoholiui ir kitoms žalingoms priklausomybėms.Taip pat tvarkingai surašo savo atsivertimo liudijimą. Būtent po tokių darbų jis gali prašyti bendruomenės pervesti į trečią fazę. Trečioji fazė (4 mėn.) - atsakomybės. Jos metu leidžiama savarankiškai išvykti iš bendruomenės prieš tai ją informavus. Gavus bendruomenės sutikimą, kas antrą savaitgalį galima išvykti namo. Šioje fazėje klientas moka išvengti atkryčio ir todėl gali būti atsakingas už save. Jis gali prižiūrėti ir mokyti bendruomenės narius, lydėti juos už bendruomenės ribų, taip pat užimti lyderio pareigas ir būti atsakingu už visą bendruomenę. Taip pat jis pamažu pradeda grįžti į pirminę socialinę aplinką - savo šeimą. Gali pradėti atstatinėti praeityje pašlijusius santykius su artimaisiais ir tuo pačiu jaustis saugus, nes bendruomenė jam vis dar teikia didžiulę paramą. Jei sveikstantysis sėkmingai susitvarko su šiais uždaviniais - jis pervedamas į ketvirtąją reabilitacijos fazę. Ketvirtoji fazė (1-2mėn.) - pasiruošimo adaptacijai. Šio etapo metu pratinamasi prie artėjančio gyvenimo už bendruomenės ribų. Jos metu žmogus privalo susirasti darbą mieste arba pradėti mokytis. Tolesnė programa padeda susikurti naują vietą ir atrasti padėtį visuomenėje.

Kontaktiniai asmenys

VALDAS ŠIŠKUS

Direktorius

Pranešti apie netikslumus