Užimtumo tarnyba, partneris

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Pakruojo Viltis"

Tikslas mažinti neįgalių asmenų socialinę atskirtį, padėti adaptuotis ir integruotis į visuomenę bei užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo Viltis“ teikia akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas: - socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas. - mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje. Veiklų metu organizuojame neįgaliųjų užimtumą įvairiuose amatų būreliuose, mokome saviraiškos ir skatiname kūrybiškumą. Siekdami neįgaliųjų integracijos visuomenėje, plėtojame bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, organizacijomis, lankomės parodose, renginiuose bei skatiname neįgaliųjų savanorystę. Norime, kad ne tik jie labiau įsitrauktų į visuomenės gyvenimą, bet ir visuomenės nariai priimtų neįgalų asmenį. O svarbiausia tikime, kad mažais žingsneliais prisidedame prie geresnes ir saugesnės Lietuvos, kurioje gera gyventi visiems.

Kontaktiniai asmenys

Rita Sabalienė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus