Užimtumo tarnyba, partneris

VŠĮ Šv. Antano dienos centras

Teikia paslaugas šeimoms auginančioms vaikus (paauglius ir jaunimą) ir išgyvenančioms įvairias krizes.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

VŠĮ Šv.Antano dienos centras vykdo šias paslaugas nemokamai arba dalinai mokamos: Psichologo individualios konsultacijos Socialinio konsultanto individualios konsultacijos: gali konsultuoti ir neįgalius asmenis įvairiais klausimais; jaunimą, suaugusius ir vaikus; vaikų konsultantė gali konsultuoti tėvus ir vaikus, kurie turi autizmo sutrikimą; Skyrybų mediatorius- teisininkas - konsultuoja besiskyriančius ar turinčius skyrybų problemas - individualiai ir poras, atvejus; Grupinės veiklos: Dailės terapijos suaugusiųjų grupės (yra atskiros tik moterų) ir bendros. Dailės terapijos jaunimo - paauglių grupės; Pozityvios tėvystės mokymai tėvams auginantiems vaikus. Vaikų dienos centras Vasaros vaikų stovyklos Vasaros šeimų stovykla. Saviraiškos menų grupės (vasaros metu) Dalyvavimas savanoriškose veiklose, akcijose.

Kontaktiniai asmenys

Margarita Lizdenytė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus