Užimtumo tarnyba, partneris

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri teikia socialines paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro (toliau - Centras) struktūrą sudarantys padaliniai: Globos centras, Bendruomeniniai vaikų globos namai, Vaikų globos namai, Paramos šeimai ir Krizių centras, Vaikų dienos centras "Šaltinėlis", Šventos socialinės globos namai, Paslaugų namuose tarnyba, Savarankiško gyvenimo namai, Socialinės pagalbos namai, Dienos centras "Verdenė", Dienos centras žmonėms su negalia. Centras teikia: bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo ir kt.; socialinės priežiūros paslaugas: pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose, apgyvendinimo krizių centre, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams, vaikų dienos socialinės priežiūros ir kt.; socialinės globos paslaugas: dienos socialinės globos asmens namuose (integralios pagalbos į namus), ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos; laikino atokvėpio paslaugą, kuri organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (ar) socialinė globa ir teikiama gali būti asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje; asmeninio asistento paslaugą; moka pagalbos pinigus; aprūpina judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, tarpininkauja organizuojant šių priemonių remontą ir individualaus pritaikymo paslaugas.

Kontaktiniai asmenys

Miroslavas Lazdinis

Direktorius

Pranešti apie netikslumus