Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ logotipas

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“

Tauragės atvira jaunimo erdvė skirta 14-29 m. jaunimui aktyviai leisti laisvalaikį, augti, mokytis bei tobulėti.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ tai demokratinė, savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti, įsteigta koordinuoti jos narių veiklą, bendriems poreikiams ir tikslams tenkinti, atstovauti ir ginti interesus. Organizacija savivaldybės teritorijoje turi struktūrinius padalinius atvirus jaunimo centrus ir atviras jaunimo erdves, veikiančias Tauragės rajone. Atviri jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės vykdo atvirą darbą su jaunimu, teikia socialines, pedagogines, psichologines paslaugas, telkia ir ugdo jaunimą, siekia užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatina prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas. Vienas iš padalinių yra „Tauragės apskritasis stalas“.

Kontaktiniai asmenys

Laurynas Kryžauskas

Pirmininkas-jaunimo darbuotojas

Pranešti apie netikslumus