Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nemokamos priklausomybės konsultanto, psichologo konsultacijos, Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas, sveikos gyvensenos stiprinimas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Visuomenės sveikatos stiprinimo tikslas – ​vykdyti sveikatos mokymus, skleisti ir propaguoti informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti įvairių gyventojų grupių atsakomybę už savo sveikatą, formuoti nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su sveikatos stiprinimu, teikti informaciją gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius. Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas bei įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei socialinių partnerių įtraukimas, vykdančių sveikatinimo veiklą. Svarbiausios veiklos kryptys: Sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių prevencija; Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika; Ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo mokymai; Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas; Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija; Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika; Užkrečiamųjų ligų profilaktika; Neinfekcinių ligų profilaktika. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros ugdymo įstaigose tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. Visuomenės sveikatos stebėsena.

Kontaktiniai asmenys

Daiva Genienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus