Užimtumo tarnyba, partneris

Tauragės šeimos gerovės centras

Tauragės šeimos gerovės centras yra socialinių paslaugų įstaiga, teikianti paslaugas Tauragės rajono gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Įstaigos veiklos:

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

pagalba į namus;

transporto paslaugos;

asmens higienos paslaugos;

socialinių paslaugų poreikio nustatymas;

informavimas;

konsultavimas;

tarpininkavimas;

atstovavimas;

maitinimo organizavimas;

laikino apnakvindinimo paslauga;

psichologinės paslaugos;

psichosocialinės paslaugos;

apgyvendinimas nakvynės namuose;

apgyvendinimas Krizių centre;

aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;

atvejo vadybos koordinavimas;

asmeninio asistento paslauga;

neįgaliųjų dienos centro paslauga;

globos centro paslauga;

globėjų/įtėvių rengimo paslauga;

trumpalaikė socialinė globa vaikams;

ilgalaikė socialinė globa vaikams;

,,Atokvėpio“ paslauga budintiems globotojams.

Kontaktiniai asmenys

Danguolė Račkauskienė

Direktorė

Jolanta Paulauskytė-Juškienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Pranešti apie netikslumus