Telšių socialinių paslaugų centras logotipas

Telšių socialinių paslaugų centras

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Telšių socialinių paslaugų centras – biudžetinė įstaiga, savo veiklą pradėjusi 2004 m. sausio 1 d. Įstaiga turi 7 struktūrinius padalinius: Nakvynės namus ir Savarankiško gyvenimo namus, Laikinus šeimos namus, Globos centrą, keturis dienos centrus. Telšių socialinių paslaugų centro tikslas — didinti visų Telšių rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms. Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos įstaigoje, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui ir šeimoms, kurių gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos įstaigoje ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio. 

Kontaktiniai asmenys

Vitalija Prokopavičienė

Vyriausioji specialistė

Edita Šlečkuvienė

Vyr. socialinė darbuotoja/atvejo vadybininkė

Pranešti apie netikslumus