Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras logotipas

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

Teikia socialines ir psichologines paslaugas, vykdo socialinę veiklą, kuri gali tikslingai prisidėti kuriant vaiko ir jo šeimos gerovę.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Paramos šeimai ir vaikams centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri:  teikia socialines ir psichologines paslaugas; organizuoja pagalbą; vykdo socialinę veiklą, kuri gali tikslingai prisidėti kuriant vaiko ir jo šeimos gerovę; siekia įgalinti asmenis, šeimas savarankiškai spręsti savo socialines problemas; teikia emocinį palaikymą; padeda įveikti socialinę atskirtį; atkurti socialinius ryšius su artimaisiais ir visuomene; padeda vaikams tenkinti prigimtinius, socialinius, kultūrinius poreikius. 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys visose Trakų rajono seniūnijose, krizių centre, globos centre, vaikų dienos centre, bei psichologai gali padėti vaikui ir jį auginantiems tėvams, globėjams, kai: 
• tėvai susiduria su vaiko auklėjimo ir ugdymo sunkumais;
• šeimoje patiriami stiprūs emociniai išgyvenimai (sunkios ligos, netektis, skyrybos);
• šeimoje išgyvenama santykių krizė; 
• šeimos nariai kenčia nuo įvairių formų priklausomybių;
• šeimoje patiriamas psichologinis, fizinis, seksualinis ir kitų formų smurtas; 
• šeima susiduria su būsto problemomis; 
• šeimos nariai stokoja socialinių įgūdžių; 
• šeimos nariai stokoja kasdienio gyvenimo įgūdžių;
• asmenys ir šeimos nori įvaikinti ar tapti vaiko globėjais; 
• vaikai ir suaugusieji ieško asmeninio tobulėjimo galimybių. 
 

Kontaktiniai asmenys

Aušra Lučinskaitė

Direktoriaus pavaduotoja

Loreta Oliškevičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus