Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga logotipas

Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga

Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga(UKBS) tai skėtinė organizacija(asociacija) vienijanti Ukmergės rajone veikiančias bendruomenines organizacijas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

UKBS veikla yra daugiafunkcinė- atstovauti narių interesus valdžios ir valdymo institucijose; aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo/miesto plėtros strategijas, planus bei programas Ukmergės rajono teritorijoje; teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms,; konsultuoti BO bei teikti joms metodinę pagalbą projektų ir iniciatyvų įgyvendinimo srityse bei kitais aktualiais klausimais; kaupti ir skleisti informaciją apie rajone veikiančias kaimo bendruomenes, jų pasiekimus; padėti besisteigiančioms bendruomenėms; bendradarbiauti su nevyriausybinėmis ir įvairiomis kitomis rajono, respublikos, užsienio organizacijomis; dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, įvairių programų konkursuose, siekiant finansinės paramos; organizuoti narių švietimą bei mokymą; konsultuoti BO viešųjų paslaugų teikimo klausimais dėl jų prieinamumo gerinimo; teikti pagalbą BO vystant socialinį/bendruomeninį verslą sprendžiant socialinius ir ekonominius iššūkius. UKBS MISIJA - dirbti taip, kad mums, šalia mūsų ir po mūsų gyventi būtų gera.

Kontaktiniai asmenys

Angelė Jokubynienė

UKBS pirmininkė

Pranešti apie netikslumus