Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras logotipas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 skyriai: Globos centras, Šeimų skyrius, Bendruomeniniai šeimos namai, Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrius ir 2 padaliniai: Bendruomeniniai vaikų globos namai ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namai. Centro pagrindinė paskirtis – teikti kompleksinę trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę pagalbą tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams, Utenos rajono šeimoms sprendžiant patiriamus sunkumus, siekiant išvengti galimų krizinių situacijų, rizikos grupės šeimoms, globėjams (rūpintojams).

Kontaktiniai asmenys

Diana Deveikienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus