VšĮ Valakupių reabilitacijos centras logotipas

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

Medicininių, profesinių, socialinės reabilitacijos, profesinio mokymo ir socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vykdo įstaigoje teikiamų profesinės, medicininės reabilitacijos ir profesinio mokymo bei socialinių paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą; 
Užtikrina aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą; 
Tobulina socialinio sektoriaus paslaugų kokybę Lietuvoje; 
Užtikrina paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą bei įgalinimą; 
Didina neįgaliųjų užimtumo lygį.

Kontaktiniai asmenys

Vilma Stankevičiūtė

Kauno skyriaus vadovė

Pranešti apie netikslumus