Varėnos socialinių paslaugų centras logotipas

Varėnos socialinių paslaugų centras

Varėnos socialinių paslaugų centras - Varėnos rajono savivaldybės BĮ, kurioje teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Varėnos socialinių paslaugų centre teikiamos bendrosios (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, sociokultūrinės paslaugos) ir specialiosios (pagalba į namus, dienos socialinė globa, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir/ar atkūrimas, psichosocialinė pagalba, asmeninė pagalba, asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus išvadų rengimas, pagalba globėjams (rūpintojams), socialinio darbuotojo pagalba, grįžtantiems iš pataisos įstaigų).

Kontaktiniai asmenys

Dovilė Barčiukienė

Direktorė

Ramunė Pilelienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Gintarė Tubinienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Vaida Markevičienė

Globos centro veiklų koordinatorė

Pranešti apie netikslumus